ANBI status ANBI status

Stichting Vrienden Lutherse Kerk te Breda

Inleiding.
De Lutherse Kerk Breda behoorde sinds 1777 aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente Breda e.o. Na de fusie met de Protestantse Gemeente te Breda in april 2013 is het gebouw grondig verbouwd en gerestaureerd. Naast de zondagse erediensten wordt het gebouw o.a.  gebruikt voor culturele doeleinden.

Doelstelling.
De Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk te Breda is opgericht in februari 2015.
De doelstelling van de Stichting is het ondersteunen van culturele activiteiten in de Lutherse Kerk te Breda in de breedste zin van het woord. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het vragen en verzamelen van steungelden die kunnen bijdragen tot het bereiken van dit doel.
Werving, besteding en beheer van gelden.
De Stichting heeft een bescheiden startkapitaal ontvangen van de Protestantse Gemeente te Breda. Dit kapitaal is in 2015 opgegaan aan startkosten.

De Stichting streeft naar werving van een vaste geldstroom door personen uit te nodigen vriend te worden van de stichting en jaarlijks hiervoor een (minimum)bedrag te betalen. Daarnaast  werft de Stichting geld voor specifieke culturele projecten passend binnen de statutaire doelstelling in belangrijke mate via aanvragen bij cultuurfondsen. Alle uitgaven moeten door het bestuur worden goedgekeurd en betalingen door twee bestuursleden worden geaccordeerd.

Beloningsbeleid.
Bestuurders worden niet beloond, onkosten kunnen worden vergoed.

Het jaarverslag 2016 van de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk kunt u hier vinden:

Jaarverslag 2016 St. Vrienden van de LK.pdf

Jaarplan 2017/2018:
De Stichting wil van oktober 2017 tot en met februari 2018 wederom een serie concerten organiseren. De mogelijkheid bestaat dat dit wederom een serie “Bach op Zondag” wordt, maar er zijn ook plannen voor een serie met ook andere componisten. Voor deze concerten wordt entree geheven maar daarmee zijn de kosten niet gedekt. Dat is dan ook de reden dat fondsen geworven worden.

Contactgegevens:
Lutherse Kerk Breda, Stadserf 3, 4811 XS, Breda.
Locatiemanager: Joke Pelle. Telefoon: 06-11782011.
Email adres:
RSIN- of fiscaal nummer: 854922659

  

terug