ANBI status ANBI status
Stichting Vrienden Lutherse Kerk te Breda

Inleiding.
De Lutherse Kerk Breda behoorde sinds 1777 aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente Breda e.o. Na de fusie met de Protestantse Gemeente te Breda in april 2013 is het gebouw grondig verbouwd en gerestaureerd. Naast de zondagse erediensten wordt het gebouw o.a.  gebruikt voor culturele doeleinden.

Doelstelling.
De Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk te Breda is opgericht in februari 2015.
De doelstelling van de Stichting is het ondersteunen van culturele activiteiten in de Lutherse Kerk te Breda in de breedste zin van het woord. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het vragen en verzamelen van steungelden die kunnen bijdragen tot het bereiken van dit doel.
Werving, besteding en beheer van gelden.
De Stichting heeft een bescheiden startkapitaal ontvangen van de Protestantse Gemeente te Breda. Dit kapitaal is in 2015 opgegaan aan startkosten.

De Stichting streeft naar werving van een vaste geldstroom door personen uit te nodigen vriend te worden van de stichting en jaarlijks hiervoor een (minimum)bedrag te betalen. Daarnaast  werft de Stichting geld voor specifieke culturele projecten passend binnen de statutaire doelstelling in belangrijke mate via aanvragen bij cultuurfondsen. Alle uitgaven moeten door het bestuur worden goedgekeurd en betalingen door twee bestuursleden worden geaccordeerd.

Beloningsbeleid.
Bestuurders worden niet beloond, onkosten kunnen worden vergoed.

Het jaarverslag 2021 van de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk vind u door te klikken op deze link:

Jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van de Lutherse kerk Breda

Jaarplan 2022:
Concerten zijn voor het jaar 2022 nog niet gepland. Wel zal de Stichting Vrienden een financiële bijdrage leveren aan de Culturele Zondag die op 29 mei zal plaatsvinden.

Voor de concerten wordt entree geheven maar daarmee zijn de kosten niet gedekt. Dat is dan ook de reden dat fondsen geworven worden.

Contactgegevens:
Lutherse Kerk Breda, Stadserf 3, 4811 XS, Breda.
Locatiemanager: Joke Pelle. Telefoon: 06-11782011.
Email adres: locatiemanagerlk@gmail.com
RSIN- of fiscaal nummer: 854922659

  
terug