De Lutherse Kerk is weer open voor bezoekers

De Lutherse Kerk is weer open voor bezoekers
Voor het huren van één van onze ruimtes, met inachtneming van de geldende maatregelen, kunt u contact met ons opnemen (zie: contact)

Voor kleinschalige bijeenkomsten geldt het gebruiksplan dat door de kerkenraad van de PG te Breda is vastgesteld op 25 juni 2020. Dit gebruiksplan wordt aangepast in lijn met geldende maatregelen van de overheid.
Gebruiksplan
terug