De Lutherse Kerk te Breda De Lutherse Kerk te Breda
In 1777 kochten de Lutheranen het huidige pand aan de Veemarktstraat, toen nog een patriciërswoning met de naam Repos Ailleurs. De woning had een grote ondergrondse keuken, de crypte. De crypte dateert van de eerste helft van de 15e eeuw en heeft de grote stadsbrand van Breda van 1534 overleefd. De woning werd vervolgens voor een groot deel gesloopt voor de bouw van een kerk en een pastorie. De kerk en de crypte zijn vervolgens vele malen verbouwd en grondig gerestaureerd. 
De Lutherse gemeente werd in de 20e eeuw te klein voor een eigen predikant en ging samenwerken met de Lutherse gemeenten in Den Bosch en Heusden. In 1961 werd de Evangelisch-Lutherse Gemeente Breda weer zelfstandig. In 1964 zijn de kerk en de crypte op de monumentenlijst geplaatst.
Op 21 april 2014 fuseerde de Evangelisch-Lutherse Gemeente Breda met de Protestantse Gemeente te Breda. Met hulp van subsidie uit diverse bronnen is de kerk met achterhuis en crypte opnieuw grondig gerenoveerd en verbouwd. Maar nu met een heel nieuw doel!
Present zijn in de stad, dáár zijn waar de mensen zijn. Naast het houden van diensten, is de Lutherse Kerk in gebruik voor culturele en maatschappelijke doeleinden: lezingen, concerten, symposia, tentoonstellingen, workshops etc. Er kunnen trouw- en rouwdiensten worden gehouden. De ruimtes kunnen worden gehuurd.
En zo is een gebouw, een parel in de binnenstad verborgen achter een grote deur in de Veemarktstraat waarvan vele mensen die sinds hun geboorte in Breda wonen van het bestaan niet afwisten, ontsloten en multifunctioneel toegankelijk gemaakt. Voor iedereen, uit en van buiten Breda.  

Bij gelegenheid wordt in de Markuskerk, de Johanneskerk of de Lucaskerk een Lutherse viering gehouden. In de Lutherse kerk worden op de 1e en 3e zondag de vieringen verzorgd door de Ekklesia Breda en de 4e zondag door de Remonstranten Breda 
terug