Vriend worden Vriend worden

Word Vriend van de Lutherse Kerk!

De Lutherse Kerk Breda is sinds 1777 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Breda e.o. Na de fusie met de Protestantse Gemeente te Breda in april 2013 is het gebouw grondig verbouwd en gerestaureerd. Naast de zondagse erediensten wordt het gebouwencomplex o.a. gebruikt voor culturele doeleinden.

De Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk

De Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk te Breda is opgericht in februari 2015. De doelstelling van de Stichting is het werven van fondsen voor het organiseren van culturele activiteiten.

In 2015 heeft de Stichting fondsen geworven voor een eerste evenement dat in het teken stond van de componist Bach. Het ging om een serie van 5 concerten waarvan de eerste 3 in 2015 en de laatste 2 in 2016 plaatsvonden. De bezoekers van de eerste serie waren unaniem enthousiast en de keuze voor het seizoen 2016/2017 was dan ook niet moeilijk. Wederom vond er een serie Bach concerten plaats: 3 concerten in november en december 2016 en 2 concerten in januari en februari 2017.

De Lutherse Kerk is begin 2018 van start gegaan met een serie concerten waarin jong talent meesterwerken uit de kamermuziek zal spelen.
 
Deze serie is een samenwerking met de Noorderkerkconcerten in Amsterdam waar al decennia een gerenommeerde serie loopt en waar grote aandacht ligt bij de ontwikkeling van jong talent. 

Naast deze concerten streeft de Stichting naar het ondersteunen van andere culturele activiteiten die de Lutherse Kerk wil organiseren.

Vriend worden

De Stichting wordt geheel gefinancierd uit giften, bijdragen van fondsen, inkomsten uit kaartverkoop en last but not least de bijdragen van onze vrienden.

De Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI (een algemeen nut beogende instelling), daarmee is een gift aan de Stichting voor 125% mee te nemen in uw belastingaangifte.

U kunt een bijdrage leveren aan de culturele activiteiten van de Stichting door Vriend te worden. Wij belonen u daar voor in de vorm van een jaarlijks bijzonder cultureel evenement.

Hoe word u vriend?

Als particulier kunt u de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk steunen met een gift van minimaal  € 25,-. Als zakelijke instelling kunt u de Stichting steunen met een gift van minimaal € 50,-

Het meest fiscaal aantrekkelijke voor u (en voor ons) is de periodieke gift voor vijf jaar. Sinds 2015 is een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Stichting voldoende voor de Belastingdienst. De jaarlijkse bijdrage moet minimaal € 100,- bedragen.

Interesse?
Klik hier voor het aanmeldformulier.
of neem contact op met de locatiemanager van de Lutherse Kerk, Joke Pelle via locatiemanagerlk@gmail.com of 06-11782011.

Het bankrekeningnummer van de Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk is: NL 57 ABNA 0491 6226 94

Voor onze privacyverklaring kunt u hier klikken:   https://www.luthersekerkbreda.nl/privacyverklaring.aspx
terug